گیاه Calycanthus occidentalis

Calycanthus occidentalis
-
1
Hook.&Arn.
Californian Allspice
3
Calycanthaceae
C. macrophyllus.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

سبد
ماده رنگ