گیاه Calystegia soldanella

Calystegia soldanella
پیچک جنگلی ساحلی
1
(L.)R.Br.
Sea Bindweed
1
Convolvulaceae
Convolvulus soldanella.

عکس

0.6
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد اسکوربوت
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ریسمان