گیاه Campanula medium

Campanula medium
-
0
L.
Canterbury Bells
2
Campanulaceae

عکس

1.2
0.3
همیشه سبز
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ