گیاه Campsis grandiflora

Campsis grandiflora
پیچ اناری
2
(Thunb.)K.Schum.
Trumpet Creeper
0
Bignoniaceae
C. adrepens. C. chinensis. Voss. Bignonia chinensis. B. grandiflora. Tecoma grandiflora.

عکس

9
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
خونساز
شکایات یا مشکلات زنان
ضد نفخ
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

پوشش زمین