گیاه Cardamine flexuosa

Cardamine flexuosa
-
0
With.
Wavy Bittercress
2
Cruciferae
C. sylvatica.

عکس

0.45
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه