گیاه Cardaria draba

Cardaria draba
ازمک
1
(L.)Desv.
Hoary Cress
2
Cruciferae
Lepidium draba.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسکوربوت
ضد نفخ

استفاده خوراکی

ادویه
برگ