گیاه Cardiospermum halicacabum

Cardiospermum halicacabum
-
2
L.
Heart Seed
1
Sapindaceae

عکس

3
0
خزان کننده
بالا رونده
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
خنک کننده
قاعده آور
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ