گیاه Carum carvi

Carum carvi
زیره سیاه اروپایی
3
L.
Caraway
3
Umbelliferae
Apium carvi.

عکس

0.6
0.25
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
چشمی
خلط آور
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
چای
ریشه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
انگل کش