گیاه Carya ovata

Carya ovata
-
1
(Mill.)K.Koch.
Shagbark Hickory
3
Juglandaceae
C. alba. (L.)Nutt. non Koch. Juglans ovata.

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

بذر
شیر
شیره

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
ماده رنگ