گیاه Castanea pumila

Castanea pumila
-
1
(L.)Mill.
Chinquapin
4
Fagaceae
Fagus pumila.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب