گیاه Catalpa ovata

Catalpa ovata
-
1
G.Don.
Chinese Catalpa
2
Bignoniaceae
C. kaempferi.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

غلاف بذر
گل

قسمت مورد استفاده

برگ
گل