گیاه Ceanothus arboreus

Ceanothus arboreus
-
0
Greene.
Catalina Mountain Lilac
0
Rhamnaceae

عکس

7
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ