گیاه Centaurium erythraea

Centaurium erythraea
-
3
Rafn.
Centaury
1
Gentianaceae
C. minus. C. umbellatum. Erythraea centaurium.

عکس

0.25
0.15
-
یکساله/دوسالانه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
اشتها آور
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
درمان با گل به روش باخ
صفرا آور
ضماد
قی آور
کبدی
محرک تعریق
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ