گیاه Centaurium spicatum

Centaurium spicatum
قنطوریون
1
(L.)Fritsch.
-
0
Gentianaceae
C. australe. Erythraea australis. E. spicata.

عکس

0.6
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده