گیاه Cetraria islandica

Cetraria islandica
الیوان کوکی، اپیکا
3
L.
Iceland Moss
3
Parmeliaceae

عکس

0.05
0.5
-
-
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
شیرافزا
ضد استفراغ
مغذی
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ضد عفونی کننده
ماده رنگ