گیاه Chamaecyparis lawsoniana

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
شبه سرو، کامسپاریس
 
نام انگلیسی: Lawson Cypress
Author: (A.Murray.)Parl.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف: Cupressus lawsoniana.
ارتفاع گیاه (متر) : 25
پهنای کانوپی (متر) : 4

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : متوسط

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: بله
مقاومت در برابر باد: تحمل بادهای قوی
مدر، ادرارآور
برگ
پرچین  
پوشش زمین  
جاروب  
چوب  
رزین