گیاه Chamaelirium luteum

Chamaelirium luteum
-
3
(L.)A.Gray.
Blazing Star
0
Melanthiaceae
C. carolinianum. Helonias dioica. H. lutea. Veratrum luteum.

عکس

0.5
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک