گیاه Chenopodium album

Chenopodium album
سلمک، سلمه تره
2
L.
Fat Hen
3
Chenopodiaceae
C. reticulatum.

عکس

0.9
0.2
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری
ضد روماتیسم
ضد کرم
ضد ورم
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
گل

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ