گیاه Chilopsis linearis

Chilopsis linearis
بید بیابانی آمریکایی
1
(Cav.)Sweet.
Desert Willow
1
Bignoniaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه

استفاده خوراکی

غلاف بذر
گل

سایر موارد استفاده

چوب
سبد
فیبر