گیاه Chimonobambusa quadrangularis

Chimonobambusa quadrangularis
-
0
(Fenzi.)Makino.
Square Bamboo
2
Gramineae
Arundinaria quadrangularis. Bambusa angulata. B. quadrangularis. Tetragonacalamus quadrangularis.

عکس

3
0
همیشه سبز
بامبو
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

پرچین
پشتیبانی از گیاهان (قیم)
چوب