گیاه Chimonobambusa szechuanensis

Chimonobambusa szechuanensis
-
0
(Rendle.)Keng.f.
-
1
Gramineae

عکس

5
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

پشتیبانی از گیاهان (قیم)