گیاه Choisya ternata

Choisya ternata
-
0
Kunth.
Mexican Orange Flower
0
Rutaceae

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
بله
-

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پرچین