گیاه Chrysanthemum coronarium

Chrysanthemum coronarium
داودی خودروی
2
L.
Chop-Suey Greens
3
Compositae

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خلط آور
مسهل (شدید)
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده