گیاه Cirsium ochrocentrum

Cirsium ochrocentrum
-
2
A.Gray.
Yellow Spined Thistle
2
Compositae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پایین آورنده قند خون
پوست
ضد بارداری
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی