گیاه Cirsium vulgare

Cirsium vulgare
کنگر معمولی، کنگر همه جایی، کنگر
1
(Savi.)Ten.
Common Thistle
2
Compositae
C. lanceolatum. non Hill. Carduus lanceolatus.

عکس

2
0
-
دو ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
ضد هموروئید، ضد بواسیر
ضماد

استفاده خوراکی

بذر
برگ
بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
ریشه
ساقه
گل

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
فتیله/مواد آتش زا
کاغذ