گیاه Cleome serrulata

Cleome serrulata
-
1
Pursh.
Rocky Mountain Beeplant
2
Capparidaceae
Cleome integrifolia. Peritoma integrifolia.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

بذر
برگ
غلاف بذر
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ
ماسک خوشبو