گیاه Cnidium monnieri

Cnidium monnieri
-
3
(L.)Cusson.
She Chuang Zi
1
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بهبود دهنده زخم
ضد خارش
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ
قابض
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

برگ