گیاه Cnidium officinale

Cnidium officinale
-
2
Makino.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
کاهنده فشارخون

استفاده خوراکی

برگ