گیاه Cochlearia anglica

Cochlearia anglica
-
0
L.
Long Leaved Scurvy Grass
1
Cruciferae

عکس

0.3
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ