گیاه Coelopleurum lucidum

Coelopleurum lucidum
-
1
(L.)Fernald.
-
2
Umbelliferae
C. actaeifolium. (Michx.)Coult.&Rose. C. longipes. C. maritimum. Angelica lucida. L. Archangelica actaeifolium. Michx.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ساقه