گیاه Colchicum luteum

Colchicum luteum
-
2
Baker.
-
0
Colchicaceae

عکس

0.1
0.1
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه