گیاه Comptonia peregrina

Comptonia peregrina
-
3
(L.)J.M.Coult.
Sweet Fern
3
Myricaceae

عکس

1.5
1
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده خون، مصفای خون
خلط آور
ضد انگل- انگل کش
ضماد
قابض
مسکن دندان درد
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پوشش جعبه های براق، سبد و غیره
دورکننده