گیاه Conium maculatum

Conium maculatum
شوکران کبیر، شوکران
2
L.
Hemlock
1
Umbelliferae

عکس

2
1
-
دو ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
سرطان
شیربند
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
قی آور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه