گیاه Convallaria majalis

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
موگه، گل برف
 
نام انگلیسی: Lily Of The Valley
Author: L.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.15
پهنای کانوپی (متر) : 0.3

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: بله
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
آرامبخش
تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضماد
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی قلب
گل
اسانس  
پوشش زمین  
ماده رنگ