گیاه Corchorus capsularis

Corchorus capsularis
چتائی، کتان هندی
2
L.
Jute
3
Tiliaceae

عکس

3.5
0
-
یکساله/چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
ضد نفخ
قلبی
محرک
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
کاغذ