گیاه Corchorus olitorius

Corchorus olitorius
کتان هندی، چتائی، جوت برگ پنیرکی
2
L.
Jew's Mallow
3
Tiliaceae

عکس

3.5
0
-
یکساله/چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر