گیاه Coriandrum sativum

Coriandrum sativum
گشنیز
3
L.
Coriander
3
Umbelliferae

عکس

0.45
0.25
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
خلط آور
رایحه درمانی
ضد بازدم بدبو
ضد نفخ
محرک
مخدر
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی
سوخت
قارچ کش