گیاه Cornus alternifolia

Cornus alternifolia
-
2
L.f.
Green Osier
0
Cornaceae
Swida alternifolia.

عکس

6
6
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده گرفتگی صدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
چشمی
ضد کرم
ضماد
قابض
محرک
محرک تعریق

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ