گیاه Cornus amomum

Cornus amomum
-
2
Mill.
Silky Dogwood
1
Cornaceae
C. coerulea. Swida amomum.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضماد
قابض
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

مراقبت از دندان