گیاه Cornus chinensis

Cornus chinensis
-
3
Wangerin.
-
3
Cornaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد تومور
ضد قارچ
قابض
کاهنده فشارخون
کبدی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه