گیاه Cornus controversa

Cornus controversa
-
1
Hemsl.
Giant Dogwood
2
Cornaceae
C. brachypodia.

عکس

15
15
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد ورم

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی