گیاه Cornus florida

Cornus florida
ذغال اخته فلوریدا، کورنوس فلوریدا
2
L.
Flowering Dogwood
2
Cornaceae
Benthamidia florida. Cynoxylon floridum.

عکس

6
8
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم
ضماد
قابض
محرک
محرک تعریق
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

نوشیدن

سایر موارد استفاده

جوهر
چوب
دورکننده
قلم مو
ماده رنگ
مراقبت از دندان