گیاه Cornus hongkongensis

Cornus hongkongensis
-
0
Hemsl.
-
1
Cornaceae

عکس

15
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب