گیاه Cornus macrophylla

Cornus macrophylla
-
2
Wall.
Large-Leaf Dogwood
2
Cornaceae
C. brachypoda. Swida macrophylla.

عکس

15
10
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب