گیاه Cornus mas

Cornus mas
ذغال اخته
2
L.
Cornelian Cherry
4
Cornaceae
C. mascula.

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
قابض
مغذی

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
چوب
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ