گیاه Cornus nuttallii

Cornus nuttallii
-
2
Audubon.
Mountain Dogwood
2
Cornaceae

عکس

10
7
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
سبد
ماده رنگ