گیاه Cornus occidentalis

Cornus occidentalis
-
1
Coville.
Western Dogwood
1
Cornaceae
C. pubescens. Nutt. non Willd.

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی

استفاده خوراکی

میوه