گیاه Cornus poliophylla

Cornus poliophylla
-
2
C. Schneid.&Wangerin.
-
2
Cornaceae

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب