گیاه Cornus rugosa

Cornus rugosa
-
1
Lam.
Round-Leaved Dogwood
0
Cornaceae
C. circinata. L'Hér. Swida rugosa.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
کلیه
مخفف سل
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک