گیاه Cornus sanguinea

Cornus sanguinea
شفت، ال قرمز
1
L.
Dogwood
3
Cornaceae
Swida sanguinea. Thelycrania sanguinea.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
قابض
قی آور

استفاده خوراکی

روغن
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سبد
سوخت
ماده رنگ